توسعه كتابخواني شوراياران تهران


 ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران در برنامه هاي مصوب دو سال خود بودجه اي را براي اهداء بن كتاب به شوراياران تخصيص مي دهد. از نظر ستاد هماهنگي ميزان و مبلغ بن اهدايي شايد خيلي مهم نباشد، اما آنچه كه مهمتر است رويكرد اين ستاد به توسعه و ترويج كتابخواني است و توجه، علاقه و گرايش شوراياران محترم محلات شهر تهران نيز به امر كتاب و كتابخواني و ترويج آن بين همشهريان تهراني است.
ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري افتخار دارد كه به منظور ترويج كتابخواني در سطح شهر تهران سالانه بالغ بر1100000000(يك ميليارد و يكصد ميليون ريال) بن كتاب با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بين شوراياران تهران توزيع نمايد.


print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385