دومين جلسه مشترك مسئولين شركت آبفا با دبيران شوراياري برگزار شد.


روز دوشنبه 17/07/91 منطقه 6 آبفا ميزبان دبيران شوراياري پهنه جنوب بود.
اين نشست درادامه جلسات زمانبندي شده براي هماهنگي و تبادل نظر ميان مسئولين آبفا و دبيران شوراياري براي اجراي نمود تفاهم‌نامه في‌مابين تشكيل يافته بود.
مهندس نوذرپور معاون بهره‌برداري شركت آبفاي استان تهران در سخناني سياست‌هاي شركت درجلب مشاركت‌هاي مردمي و ارتفاع سطح رضايت‌مندي شهروندان را تشريح نمود.
نوذرپور از شوراياري به عنوان نمايندگان مورد وثوق مردم و مسئولين ياد كرد و نقش ايشان را در بهبود خدمات شهري و موفقيت مديران شهري و رضايت مردم بسيار تأثير گذار دانست.
در اين راستا وي از شوراياران خواست كه ضمن ارائه نظرات و مشكلات شهروندان به شركت آبفا متقابلاً اقدامات و محدوديت‌هاي موجود را نيز به مردم معرفي نمايند تا از اين طريق وظيفه اطلاع‌يابي و اطلاع‌رساني شوراياران بدرستي محقق گردد.
معاون بهره‌برداري استان تهران، پايين بودن ميزان نزولات آسماني و محدوديت آبهاي زير سطحي را مشكل اصلي تهران معرفي كرد و بر لزوم رعايت الگوي مصرف تأكيد داشت به گفته وي ميانگين الگوي مصرف در جهان 135 ليتر مي‌باشد كه در تهران در حال حاضر 250 ليتر است. اين در شرايطي است كه تهران از حداكثر توان تأمين آب استفاده كرده و امكان اضافه كردن منابع جديد وجود ندارد. ايشان خاطر نشان كرد كه تأسيسات اوليه تأمين آب در تهران براي 3 ميليون جمعيت طراحي شده است كه در حال حاضر جمعيت بالغ بر 8 ميليون نفر از اين امكانات استفاده مي‌نمايند.
نوذرپور از شوراياران خواست كه با تمام توان به مديران شهري ياري رسانند تا بتوانند بر مشكلات موجود فائق آمده و رضايت هر چه بيشتر شهروندان را تأمين نمايند.
ابراهيم عليپور، نماينده ستاد شوراياري در كميته راهبردي
ضمن معرفي توانمندي‌هاي مختلف شوراياران، تجارب همكاري‌ شوراياري‌ها با سازمان‌هاي خدمات شهري را موفق ارزيابي كرد و گفت تفاهم‌نامه با آبفا در راستاي هم افزايي توان مادي و معنوي تنظيم گرديد و جلسات پهنه‌اي براي هماهنگي بيشتر ميان مسئولين و شوراياران برگزار مي‌شود كه اميد مي‌رود دبيران مناطق پس از اين جلسات با قوت وجديت در سطح مناطق و محله‌ها موضوعات مربوط شهروندان درخصوص آب و فاضلاب را پيگيري نمايند.
عليپور در ادامه افزود با توجه سابقه همكاري شورايارن با شركت آبفا و آشنايي آنها از روند مشكلات ميان شهرداري و شركت ابفا كه اغلب بخاطر عدم هماهنگي و اطلاع‌رساني مناسب بوجود مي‌آيد، بهتر است سندي دقيق براي رسيدن به وضعيت مطلوب ميان شهرداري، شوراياران و شركت آبفا تنظيم گردد كه در آن وظايف هر يك از طرفين معين شده باشد تا بتوان راحت و سريع‌تر معضلات را از ميان برداشت.
در اين نشست مهندس محمدي معاون بهره‌برداري منطقه 6 طي گزارشي فعاليت‌هاي انجام شده را معرفي و از همكاري شوراياران تقدير نمود.
همچنين سركار خانم دهقانيان معاون روابط عمومي شركت آبفاي استان تهران نيز از روند اجراي تفاهم‌نامه في‌مابين ستاد و شركت آبفا ابراز رضايت نمود و گفت طبق زمانبندي طي دو هفته آينده جلسات پهنه‌اي به اتمام خواهد رسيد و شاهد شروع كار در سطح محله‌ها، نواحي و مناطق تهران خواهيم بود.
در اين نشست دبيران مناطق 10- 11- 16- 17- 18- 19 و 20 به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند و از امكان بوجود آمده براي همكاري قاعده‌مند استقبال نموده‌اند.
اهم مشكلات عنوان شده توسط دبيران پهنه جنوب:
1-  مشكل شبكه فاضلاب شهري و عدم اتصال مشتركين به شبكه علي‌رغم پرداخت كامل حق انشعاب و گذشت مدت طولاني از آن.
2-  فرسوده بودنه شكبه لوله‌كشي در برخي از معابر و كوچه كه باعث شكستگي فراوان و ايجاد خسارات به تأسيسات شهري و هدر رفت آب مي‌شود.
3-    افت فشار و مشكلات ناشي از آن در سطح محله‌ها.
4-    وجود املاح و سنگ‌ريزه در آب مصرفي.
5-    عدم پوشش كامل خدمات شركت در سطح برخي محله‌ها وجود آبرساني‌ها خصوصي.
در اين رابطه مسئولين حاضر در جلسه توضيحاتي ارائه كرده‌اند و مقرر شده به تفكيك آدرس‌ها موضوعات پيگيري و نتيجه به اطلاع دبيران مناطق برسد.

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385