جلسات ایده پردازی سازمان زیباسازی با مشارکت شورایاران منطقه 2


برای که زیباست شب برای چه زیباست

شهرهای امروز تنها به روشنایی معابر در شب نمی اندیشند . نورپردازی در شب به جلوه زیبایی و معماری و شهرسازی در شب می اندیشد. نورپردازی تنها تاباندن نور بر بناها و معابر نیست ، بلکه استفاده درست و هنرمندانه از نور برای نمایش و یا ایجاد زیبایی در شب های شهر است . نورپردازی در شکل غیر تخصصی و غیر ماهرانه خود می تواند به آلودگی و اغتشاش بصری بینجامد. بر این اساس در پی نشست های ایده پردازی سازمان زیباسازی با همراهی شورایاران جلسه ایده پردازی درباره نورپردازی شهر در منطقه 2 در 29شهریور ماه 91برگزار شد.دراین جلسه  جمعی از شورایاران ، مسئولان سازمان زیباسازی ، کارشناسان ستادشورایاری و مسئولان شهرداری منطقه دو  به بررسی موضوع نورپردازی در شهر و شنیدن ایده های شورایاران در این مورد پرداختند .
ارتباط نورپردازی با کارکرد ساختمان ها
در ایننشست صمداله فیروزی شورایار محله پرواز درباره نور پردازی در شهر گفت : بزرگترین مشکل ما کمبود نور است اول شهرداری و وزارت نیرو مشکل روشنایی شهر را باید حل کنند و بعد از آن به مسئله نور برسیم .
کبرا ولی زاده شورایار محله دریا با تاکید بر این که شهرداری باید روی نورپردازی ساختمان های نوساز نظارت داشته باشد ، گفت : برخی از ساختمان های نوساز ، با استفاده از چراغ های بزرگ و حتی نورافکن در شب آلودگی نوری ایجاد می کنند . شهرداری می تواند در ارایه پایانکار ساختمان ها این مورد را هم در نظر داشته باشد .
اصغر مهدی لو شورایار محله پونک در موضوع جلسه گفت : پیشنهاد می کنم که شهرداری متولی نورپردازی ساختمان های بیش از پنج طبقه شود . در کنار این  ، شهرداری برای نورپردازی ساختمان ها مجوز ویژه ای صادر کند که بر اساس آیین نامه مشخصی تعریف شده باشد .  برای نورپردازی پیاده روها از ریسه های ظریف استفاده کنید .
علی عمرانی فر شورایار محله تیموری با اشاره به عبور بخشی از پل یادگار از این محله گفت : در محله ما گذرهای عبوری زیر پل یادگار نورپردازی ندارد . اما بیش از آن حتی روشنایی هم ندارد .

مجید فرقدان شورایار محله همایونشهر درباره بهره برداری از تکنولوژی های نورپردازی در منطقه گفت : تکنولوژی نورپردازی در دنیا در حال تحول است ، به طورمثال هم اکنون در دنیا نقاشی با نور ایده نوینی است . نقاشی و دیوار نویسی با نور هنر شبانه ای است که در نقاط تاریک شهر از آن استفاده می شود در طی شب روی دیوارها خود نمایی می کند و با طلوع خورشید آنها از بین می روند .این هنر می تواند برای جوانان و هنرمندان بسیار هیجان انگیز و سرگرم کننده باشد . هم چنین سیستم نورپردازی جی. جی. اس، قابل بررسی و کار در ایران است این سیستم دارای قطعات کوچکی است که قطعات در کنار هم شکل های خاصی را تشکیل می دهند  .
تینا روغنی شورایار محله مدیریت از مسئولان زیباسازی شهرداری تهران خواست برای نورپردازی بناها و ابنیه شهر با توجه به کارکرد ، از رنگ های مشخصی سود ببرد . وی افزود : برای نورپردازی مسجد ها می توان از رنگ ها و نورپردازی مشخصی بهره برد . تا به این ترتیب در شب مسجدها از دیگر ابنیه مشخص باشد . هم چنین نورپردازی بیمارستان ها از مراکز تجاری و تفریحی متفاوت باشد .
محمد صادق حمیدی شورایار محله ایوانک در این راستا گفت : برای نورپردازی علاوه بر کارکرد ساختمان ها به تناسب نور و ارتفاع ساختمان باید توجه شود . هم چنین زاویه تابش نور با محل و زیبایی آن متناسب باشد . هم چنین نورپردازی ها می تواند آموزش دهنده یا هشدار دهنده هم باشد .
علی گنجعلی شورایار محله خرم رودی با اشاره به این که نورپردازی فضای های سبز با یکدیگر متفاوت باشد گفت : در محله ما بیشتر فضای سبز ، جنگلی است نه پارکی . بنابر این نور پردازی این فضاها با فضای سبزی که مهندسی و ردیف و منظم است ، متفاوت باشد .
سیدضیا الدین جمالی شورایار محله پردیسان با بیان این که « با مردم کار کردن بهتر از برا ی مردم کار کردن ، است » گفت : نورپردازی روش ها و مبانی تئوریک آن را شهرداری در جزوه آموزشی در اختیار شورایاران قرار دهد تا بتوانیم با یادگیری آن شهرداری را در نظارت و ایده پردازی ، نورپردازی یاری دهیم .
حسین مقصودیان شورایار محله پردیسان در این باره گفت : از نورپردازی در دو شهر بسیار سود جسته اند ، اهواز و اصفهان . شهرداری می توان از این دوشهر الگوهای مشخصی را برداشت کند . هم چنین در اتوبان شیخ فضل اله برای نورپردازی از یک نور مشخص استفاده شود . هم چنین سر چهار راه ها نورپردازی به نحوی باشد که مردم از فاصله ای معین چهار راه ها را تشخیص دهند .      نورپردازی مربوط به شب است اما کاش شهرداری برای زیبایی روز هم به سازندگان ساختمان جدید می گفت که مقابل منزل خود درخت بکارند و طوری نمای ساختمان ها ساخته شود که در هر خیابان از یک طرح و نمای مشخص و زیبا استفاده شود .

هم چنین در این جلسه علی اکبر عبدالحسینی دبیر ستاد شورایاری ها در این جلسه با اشاره اهمیت نورپردازی در شهر تهران گفت :  ما در شهر تهران ، زندگی شبانه نداریم . همین یکی از دلایل ، توجه نکردن به نورپردازی در شب است . 
کارشناسان از نورپردازی می گویند
در این جلسه مهندس پیام حنیفی از کارشناسان و استادان نورپردازی در ایران به تشریح « نورپردازی در شهر » پرداخت و گفت :  نورپردازی از بحث روشنایی در شهر جداست . نور پردازی دانش فنی ، نرم افزارها و استانداردهای خود را دارد . متولی روشنایی در کشور وزارت نیرو است اما متولی نورپردازی در شهرها شهرداری ها هستند . نورپردازی به مسایل فرهنگی و نگرش ملی و زیبایی شناسی کشورها و فرهنگ ها مختلف باز می گردد . نورپردازی به دو منظور به کار می رود ، یا زیبایی را خلق می کند و زیبایی یک شی را نمایش می دهد . اما اهدافی هم چون ایجاد امنیت عمومی و روشنایی ، کمک به تشخیص مسیر و ایجاد شور و هیجان هم در آن مستتر است .
این استاد دانشگاه با اشاره به آلودگی های محیطی گفت : آلودگی هوا ، آلودگی آب ، آلودگی صوتی از آلودگی های موجود در فضا هستند ، اما از دهه قبل آلودگی نور و منظر هم به این مجموعه اضافه شد . آلودگی نوری مبحث مهمی است که در نورپردازی دقت زیادی باید به آن کرد . زیرا اگر نورپردازی عاری از هنر و بی اطلاع از دانش فنی آن صورت بگیرد ، به آلودگی نوری مبدل می شود . بنابر این هر گونه استفاده نابجا و ناخواسته و غیرضروری وبیش از حد استاندارد از نور مصنوعی در شب« آلودگی نوری» نامیده می شود . لامپ های پر مصرف آویزان بر سر در مغازه ها ، وجود چراغ های بی منظور در برخی نقاط شهر و در پیاده روها از نمونه های بارز آلودگی نوری است . هم چنین استفاده از پرده ها می تواند از خروج نور خانه ها به خیابان ها جلوگیری کند و  آلودگی نوری در شهر را کاهش دهد .

مهندس حنیفی به هم ریختن تنظیمات چراغ ها در شب ، معیوب بودن چراغ ها و استفاده ناصحیح از نوع چراغ ها و ... را از انواع آلودگی نوری دانست و گفت : امروزه ، جلوگیری از آلودگی نوری و نورپردازی و خلق زیبایی ها در شب ، بدون دارا بودن دانش فنی امکان پذیر نیست . آلودگی نوری سلامت روانی انسان را با مخاطره مواجه می کند . هم چنین می تواند باعث ایجاد خیرگی ، مزاحمت نوری شود .
وی افزود : بر اساس آمارهای جهانی 75درصد کشته گان تصادفات رانندگی در شب ، به خیرگی و مزاحمت های نوری مربوط می شود .
این کارشناس نورپردازی درباره دلایل ناهنجارهای نورپردازی شهری گفت : نداشتن طرح جامع نورپردازی شهر ، ناهماهنگی طراحان و  مجریان و بهره برداران سیستم های روشنایی و نورپردازی شهری ، استفاده ناصحیح بخش تجاری از روشنایی و نورپردازی ، نبود رشته تخصصی مهندسی نورپردازی و روشنایی در سطح دانشگاهی ، استفاده از پیمانکاران و تولید کنندگان روشنایی در نورپردازی  از دلایل ناهنجاری های نورپردازی در شهر تهران است .
وی  مکانی هایی را که در شهر قابل نورپردازی هستند ، این گونه برشمرد : بناهای تاریخی ، ساختمان های ارزشمند ، پل های سواره و پیاده روها ، پارک ها و فضای سبز ، حاشیه سبز بزرگراهها و تابلوهای تبلیغاتی از مکان های مناسب نور  پردازی در شهرهاست .

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385