ششمین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری


شورایاران محترم شهر تهران، با عنایت به تأثیرگذاری امر پژوهش و تحقیق در راستای سطح خدمات و تصمیمات مدیریت شهری شایسته است با توجه به تجربیات ارزنده در حوزه شورایاری­ها نسبت به ارائه مقاله در همایش علمی «شکوفایی شهری» مشارکت نمائید.

ستاد شورایاری­ها آمادگی دارد در زمینه مشاوره و معرفی منابع در خدمت شما عزیزان باشد.

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385