همایش گردشری و اکوتوریسم آبی


قابل توجه هیئت رئیسه محترم محله­های 374 گانه

دوشنبه هفته آینده 8/7/92 همایش «گردشگری و اکوتوریسم آبی و تلاش برای حفاظت از آن»

در برج میلاد تهران با حضور ریاست محترم شورای شهر، شهردار محترم تهران و مقامات کشوری برگزار
می­گردد. وسیله ایاب و ذهاب از مناطق مهیا می­باشد ساعت حرکت 8 صبح.

برای اطلاع بیشتری با معاونت اجتماعی منطقه تماس بگیرد.


print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385