چهل و ششمین نشریه شورایاران منتشر شد


 

رییس شورای شهر تهران گفت : اگر وزارت کشور آیین نامه انتخابات شورایاری ها را تدوین نکند ، بر اساس آیین نامه خودمان عمل می کنیم .

به گزارش سایت شورایاری ها ،  مهندس چمران این صحبت ها را در مصاحبه با چهل ششمین نشریه شورایاری (نیمه دوم اردیبهست ماه ) بیان کرد . وی در این مصاحبه درباره اقدامات شورای شهر در مورد  تاخیر برگزاری انتخابات شورایاری ها گفت :  شورای شهر تهران در این مدت ساکت نبوده و مکاتبات زیادی انجام داده و جلسات مختلفی در این زمینه برگزار کرده ، منتها اعلام نکرده است .

وی در این مصاحبه تاکید کرد : نه تنها شورایاران بلکه مردم هم نخواهند گذاشت که روند فعالیت شورایاری ها منقطع شود . فضای عمومی جامعه به گونه ای است که حضور فعال و خوب مردمی را در همه سطوح محلی به خوبی پذیرفته است و نمی شود از این روند بازگشت کرد . مصاحبه رییس شورای شهر تهران در صفحه هشت این شماره از نشریه چاپ شده است .  

هم چنین در این شماره احمد مسجد جامعی در مصاحبه ای  درباره شورایاران گفت: شورایاران منهای قانون و با عملکردشان توانستند جایگاه خود را در نظام مدیریت شهری تثبیت کنند . شورایاری در طول زمان به معنایی که در ذهن برنامه ریزان شهری (نظریه پردازان حوزه شهر) به عنوان یک مدل مطلوب و یک جایگاه عمل اجتماعی در شهر ، نزدیک شده است .

رییس ستاد هماهنگی شورایاری های تهران در این مصاحبه تاکید کرد : بر خلاف دوره های سوم و چهارم شورای شهر ، مدیریت یکپارچه شهری در برنامه توسعه پنجم حذف شده است . با این حال عملا مدیریت واحد شهری در سطح مدیران میانی در حال اجراست . این مدیران در جلساتی که شورایاری ها گزارش می دهند حاضر می شوند در حالی که الزام قانونی ندارند .

هم چنین در این شماره  نشریه شورایاران ، مرتضی طلایی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در مصاحبه خود بر تداوم شورایاری تاکید کرد و معتقد است : شورایاری ها باید حرکت خود را تا برگزاری انتخابات دوره چهارم با قدرت و قوت استمرار بخشند .

مرتضی طلایی با بیان این که شورایاری یک جریان مستمر و همیشگی خواهد بود ، اظهار کرد : اعضای شورا در هر دوره ممکن است جابه جا شوند اما نهاد ارزشمند شورا و نظام شورایی باید روز به روز در کشور تقویت شود . ما باید به دنبال مشارکت مردم در اداره جامعه باشیم و چنین باشد که در ساختاری به نام شورا عمل کنیم .

دکتر علیرضا دبیر در مصاحبه خود معتقد است : اعتماد  مهم ترین نیاز شورایاری هاست . وی در ادامه نظر خود را این گونه تشریح می کند : اعتماد مردم و مسئولان به این نهال نوپا و مردمی بسیار اهمیت دارد ؛ چرا که مردم باید قبول کنند که خیلی از مشکلات خود را می توانند از این طریق به گوش مسئولان برسانند . مردم با اعتماد در انتخابات آن ها شرکت کنند و رای دهند .

  چهل و ششمین نشریه شورایاران مصاحبه ای با محمد حسین بوچانی نویسنده کتاب دموکراسی محلی دارد .  شورایار محله دولت خواهان ساماندهی بافت فرسوده ، دستاوردهای سه دوره فعالیت شورایاری ها  ،تابستانی خالی از فراغت  ،مشکلات محلات و پاسخ گویی مسئولان ، اتوبوس های فرسوده جولان می دهند و ... از دیگر مطالب این شماره از نشریه است.

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385