نوزدهمين نشست علمي پژوهشي شوراياران برگزار مي شود


در ادامه سلسله نشست هاي علمي شوراياران نوزدهمين نشست با عنوان"بررسي نقش شوراي اسلامي در تحولات كالبدي شهر تهران" با حضور آقاي دكتر سلماني مقدم عضو هيئت علمي دانشگاه و خانم محبوبه نوروزي دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي در روز سه شنبه 15/6/1390 از ساعت 15الي 17 در تالار اجتماعات ستاد هماهنگي شوراياري ها واقع در ضلع شمالي پارك شهر برگزار مي شود.
از تمام شوراياران علاقه مند به شركت در مباحث علمي دعوت مي شود تا در اين نشست حضور يابند.

 

 

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385