اولين نمايشگاه تخصصي وهم انديشي مديريت يكپارچه بهداشت،ايمني ومحيط زيست،


اولين نمايشگاه تخصصي بهداشت، ايمني و محيط زيست به منظور نمايش فن آوري هاي پيشرفته تخصصي در عرصه مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست، افزايش آگاهي از نام هاي تجاري و دوستدار HSE، تقويت همكاري هاي منطقي و بين المللي، ديدار توليدكنندگان داخلي و خارجي بدون واسطه با مشتريان، ارتقاء زمينه هاي علمي ، كاربردي و كمك به ترويج و توسعه تحقيقات و فعاليت هاي پژوهشي، معرفي مباحث و نگرش هاي جديد در زمينه هاي ايمني،بهداشت كار و محيط زيست در تمامي صنايع و همچنين تعامل و همكاري بين محققان و صاحب نظران در راستاي ارتقاء ايمني،سلامت و محيط زيست از 6 الي 9 تيرماه سال جاري در مصلاي بزرگ امام (ره) برگزار مي شود.
شوراياران ميتوانند براي مشاركت در نمايشگاه و يا حضور در برنامه هاي جانبي و استفاده از كارگاه آموزشي به نشاني سايت ستاد برگزاري مراجعه و يا با شماره هاي ستاد و برگزاري  2204223556 و 4-26205903 تماس حاصل فرماييد.

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385