هفدهمين نشست علمي-پژوهشي شوراياران با استقبال شوراياران مواجه شد.


ستاد هماهنگي شوراياريهاي شوراي اسلامي شهر تهران به منظور سبط و گسترش پژوهش در حوزه شوراياريها و نيز توانمندي آنها در كنار فعاليت هاي مختلف آموزشي اقدام به برگزاري نشست هاي علمي نموده است. در ادامه اين نشست ها كه از سال 1389 شروع شده و تا كنون ادامه يافته است؛ هفدهمين نشست علمي با حضور آقاي دكتر مسجد جامعي عضو شوراي اسلامي شهر تهران و رئيس ستاد هماهنگي شوراياريها، آقاي دكتر پور عزت عضو هيئت علمي گروه مديرت شهري دانشگاه تهران، خانم بهاره مختاري دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري دانشگاه تهران، مشاورين ستاد و شوراياران محلات مختلف شهر تهران روز دوشنبه 6/4/1390 در سالن اجتماعات ستاد برگزار شد.
در ابتداي اين نشست كه با موضوع "بررسي ابعاد نمايندگي شوراياريها " بود پس از تلاوت آياتي چند از قرآن كريم توسط يكي از شوراياران، آقاي مسجد جامعي به ايراد سخنراني پرداخت.
وي با تاكيد بر لزوم بررسي ابعاد نمايندگي شوراياريها از مناظر مختلف افزود: اين موضوع بايد با دقت مورد واكاوي قرار بگيرد.رئيس ستاد هماهنگي افزود كه موضوع نمايندگي براي نهادها و تشكلهاي مختلف از ارزش هاي متفاوتي برخوردار است. نمايندگي را بطور كلي ميتوان از دو منظر "وكالت "يا امين بودن مورد مداقه قرار داد. وكالت يعني حركت براساس خواست ذينفعان و لذا براى رسيدن به اهداف مدنظر ذينفعان امكان انجام فعاليت و مانور دلخواهانه وجود ندارد، در اين بعد از منظر حقوقي از طرف جامعه حق نمايندگي به نماينده داده شده و لذا از جايگاه و پشتوانه ي قانوني محكمي برخوردار است و قابل انتقال نيز نيست اما وقتي نماينده، امين باشد وضعيت متفاوت است.

در چنين حالتي نماينده اگرچه در راستاي اهداف مشخص شده فرد،گروه يا جامعه حركت ميكند، اما چگونگي رسيدن به اهداف را نماينده يقين ميكند نه جامعه ، در واقع در چنين حالتي امكان لغزش نيز وجود دارد و منابع قدرت توان نفوذ بر روي اعمال نماينده را دارند؛ در حاليكه در منظر اول"يعني وكيل" نماينده كمتر تحت نفوذ منافع منابع قدرت قرار مي گيرد و بيشتر بدنبال تحقق اهداف و خواست جامعه است.وي افزود، شوراياريها كه بدنبال اهميت يافتن موضوعاتي چون برنامه ريزي غير متمركز، محله محوري و محور بودن انسان ها روي كار آمدند و نمايندگي افرادي را پذيرفتند كه همواره در برنامه ريزها مورد غفلت قرار گرفته بودند. ضمن آنكه اين نمايندگي از طريق انتخابات بوده و لذا هر شورايار وكيل جامعه ذينفع خود در محله است و از اين نظر در مقايسه با ساير نهادها جايگاه و شان بالاتري دارد.

وي يادآور شد كه اين جايگاه در قانون اساسي هم مورد اشاره و حمايت قرار گرفته است در "قانون اساسي نيز تمام نهادها و سازمانهاي دولتي موظف شده اند كه در چارچوب وظايف خود با شوراها در سطوح مختلف از جمله شوراياريها همكاري لازم را داشته باشند؛ يعني سازمانها مكلف به همكاري با شوراياران هستند نه،بعكس، در حاليكه در ارتباط با ساير نهادها كه به نوعي نماينده گروه يا افراد خاصي هستند اين موضوع بگونه ديگري است.

مسجد جامعي در پايان افزود كه شوراياران بايد با تلاش و پيگيري همواره وكيلي خوب براي جامعه محلي خود بوده و از وابستگي به منافع منابع قدرت پرهيز كنند و نمونه بارز اين شوراياران افرادي چون مرحوم حاج صمد ضرغامي وند بودند كه همواره نماينده واقعي مردم بود و از منافع مردم حمايت مي كرد.
در ادامه خانم بهاره مختاري كه پايان نامه كارشناسي ارشد خود را با عنوان "بررسي ابعاد نمايندگي شوراياران، قيموميت يا استقلال " انجام داده است به ارائه نتايج  پايان نامه خود پرداختند.
وي به اهميت و ضرورت پژوهشي،پيشينه نظري موضوع، سوالات، فرضيه ها،انواع نمايندگي و ويژگي هاي آن به ارتباط ميان ابعاد نمايندگي، ظرفيت ها و مشروعيت هاي نمايندگي، مناقشه قيموميت – استقلال پرداخت و در پايان پيشنهاداتي همچون مطالعه بيشتر در مورد داوطلب شدن در انتخابات شوراياري از سوي كساني كه فقط در محله كار مي كنند و يا فقط در محله صاحب مغازه يا سر قفلي هستند، انجام شود. تلاش بيشتر شوراياران و شهرداري براي شناساندن شوراياران به اهالي محله، گنجاندن شرط آشنايي نسبي با مسائل شهري و مقررات شهرداري در شرايط داوطلبي شوراياري ها، استفاده از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي در محله ، آشنا كردن بيشتر كانون جوانان محله با شوراياري و فعال كردن آنها،تشكيل گروه هاي كاري مورد اشاره در اساسنامه  شوراياري ها اجراي طرح "محله يار " پيشنهادهاي خود شوراياران، برگزاري جلسات به منظور تصميم گيري درباره موضوعات مهم در محله با حضور و مشاركت ذي نفعان ارائه كرد. 
دكتر پورعزت از اساتيد گروه مديريت شهري دانشگاه تهران كه تحقيقات مختلفي در اين حوزه داشته و در دانشگاه هاي مختلف در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي متعددي را بر عهده داشته و استاد راهنماي اين پايان نامه نيز بودند به بيان مباحثي در حوزه شوراياري ها پرداخت. وي گفت: در كشور ما رابطه سيستمي در شوراياري در حد مطلوب نيست و اساسا در اين حوزه بايد بتوانيم به اين سه سوال پاسخ دهيم كه اولا چرا بايد نماينده مردم بود يعني چه ضرورتي براي انجام اين كار وجود دارد.دوم اينكه چرا ادعا مي شود كه شما نمي توانيد نماينده مردم باشيد.و سوم اينكه چگونه مي توان نماينده مردم بود. پور عزت در پاسخ به سوال اول گفت:"من نمي دانم كه آيا به شما به عنوان  يك شورايار امتيازي داده مي شود يا خير." اما اين نمايندگي يك وجه حقوقي و قانوني دارد. چون مردم شما را آزادانه انتخاب كرده اند. ه. مردم بر شما حق دارند و هم شما در مقابل مردم مسئول هستيد و يك بحث قانوني است.آنها انتظار دارند و يك بحث عقلاني است يعني مردم داراي خرد هستند.خيلي وقت ها مردم بهتر از ما فكر مي كنند. انديشه اي كه در مردم وجود دارد همان بلوغ اجتماعي است.
وي در پاسخ به سوال دوم اين گونه توضيح داد كه تنوع در دغدغه هاي مردم براي ما عادت شده است و اگر اين شرايط براي شوراياري ايجاد شود كار كردن مشكل مي شود. دشواري فهم مردم مورد ديگري بود كه پورعزت به آن اشاره كرد و گفت: مردم جرات ندارند با شجاعت مشكلات خود را حل كنند. شما بايد به سراغ مردم برويد و حرف هاي آنها را بشنويد. برخي از مردم توان سخن گفتن ندارند.

استاد دانشگاه تهران در مورد سوال آخر نيز گفت: آيا به شما به عنوان شورايار حقوق داده مي شود يا اينكه داوطلبانه فعاليت مي كنيد؟ كسي كه اين كار را مي پذيرد بايد وقت كافي براي اين كار بگذارد وگرنه اصلا نبايد اين مسئوليت را مي پذيرد بايد به مردم توجه كند و انديشه هاي آنها را برآورده كند. كوچك ساختن حوزه نمايندگي بحث ديگري بود كه پورعزت به آن پرداخت و گفت: اگر قرار است سلسله مراتبي وجود داشته باشد بهتر است پوشش نمايندگي شما محدود و به گونه اي باشد كه بتوانيم شنونده خوبي باشيم. بنابراين كساني كه داراي قدرت هستند به دنبال شما مي آيند. شما بايد وقت بگذاريد كه مسائل مردم را شناسايي كنيد. اين كار شماست و بايد يك سيستم رسمي پيمايشي ايجاد كنيد و آن را در محله ها فعال كنيد. بنابراين سيستم پيمايشي جستجوگري نياز دارد كه مشكلات مردم را رصد كند. وظيفه شما تلاش براي اين است كه ضعيف ترين مردم را شناسايي و در صدد رفع مشكلاتشان باشيد. شما بايد حافظ منافع محروم ترين افراد جامعه باشيد.

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385