متن تسليت نامه احمد مسجد جامعي به مناسبت در گذشت حاج صمد ضرغامي


 متن مراسم بزرگداشت مرحوم حاج صمد ضرغامي،در جواديه توسط آقاي هوشيار معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه 12
مرگ پايان راه نيست بلكه شروعي دوباره براي مؤمنان است
درگذشت فقيد سعيد مرحوم مغفور حاج صمد ضرغامي، دبير دبيران شوراياري منطقه 16 كه از چهره‌هاي خدوم و پر تلاش در رسيدگي به مسائل و مشكلات شهروندان تهراني و به ويژه اهالي جنوب شهر بود، باعث تأثر و تأسف فراوان گرديد.ايشان در طول مدت عضويت در اين نهاد مدني با نقطه نظرات كارشناسانه و لحن گرم، مؤثر، بي پيرايه و دلسوزانه خود به بيان نارسايي‌ها و مشكلات و ارائه راه‌كارها مي‌پرداخت و همچون ديگر شوراياران نماد تصميم‌گيري با مردم، براي مردم بود.اينجانب ضايعه فقدان آن عزيز را به شوراياران، اهالي محترم محله جواديه و خانواده معذا تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند منان براي آن مرحوم علو درجات را خواستارم.
احمد مسجدجامعي عضو و رئيس ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران

 

 

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385