شانزدهمين نشست علمي – پژوهشي شوراياران برگزار مي شود


ستاد هماهنگي شوراياري هاي شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه سلسله نشست هاي علمي، شانزدهمين نشست را در روز دوشنبه مورخ 6/4/90 از ساعت 15الي 17 در تالار اجتماعات ستاد هماهنگي واقع در پارك شهر برگزار مي نمايد.
عنوان نشست: بررسي ابعاد نمايندگي شوراياران در ارتباطات با ذينفعان محله
سخنرانان: دكتر پور عزت عضو هئيت علمي دانشگاه تهران،خانم بهاره مختاري، دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت شهري دانشگاه تهران
از تمام شوراياران علاقمند دعوت ميشود جهت بحث و بررسي در اين نشست حضور بهم رسانند.

 

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385