|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

عوامل موثر بر مشاركت در شوراياريها و راهكارهاى بهبود آن


عنوان پايان نامه:عوامل موثر بر مشاركت در شوراياريها و راهكارهاى بهبود آن

نام دانشجو:زينب براتى 

نام استاد راهنما:-

نام استاد مشاور:-

نام دانشگاه:پوترا

دانشكده:-

رشته:آموزش

كشور:مالزى

مقطع تحصيلى:كارشناسى ارشد

ايميل:zeinabbrt@yahoo.com

print
  
شهرداری تهران