|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

بررسي تاثير الگوي شوراياريها در مشاركت شهروندان با مديريت شهري


عنوان پايان نامه:بررسى تاثير الگوي شوراياريها در مشاركت شهروندان با مديريت شهرى

نام دانشجو:رضا شادمان فر

نام استاد راهنما:دكتر غلامرضا كاظميان

نام استاد مشاور1:دكتر فريده حق شناس

نام استاد مشاور2:-

نام دانشگاه:آزاد اسلامى واحد علوم تحقيقات -دانشكده مديريت

تعدادصفحات:180

سال تاليف:1387

ايميل:

print
  
شهرداری تهران