|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

سيماي انتخابات شوراياريهاي شهر تهران


عنوان پژوهش:سيماى انتخابات شوراياريهاى شهر تهران

كارفرما:ستاد هماهنگى شوراياريهاى شوراى اسلامى شهرتهران

مجرى:

تاريخ انجام:1389

وضعيت پژوهش:اتمام

چكيده:

 

print
rating
  
شهرداری تهران