|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

بررسي نظرات شوراياران در خصوص عملكرد مديريت شهري


عنوان پژوهش:بررسي نظرات شوراياران در خصوص عملكرد مديريت شهرى

كارفرما:ستاد هماهنگى شوراياريهاى شوراى اسلامى شهرتهران

مجرى:موسسه پژوهش مديران

تاريخ انجام:1389

وضعيت پژوهش:اتمام

چكيده:

 

print
rating
  
شهرداری تهران