|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

آئين نامه ها

آئين‌نامه داخلي شوراياري‌ها

ايجاد انسجام گروهي در شوراياري‌ها بعنوان نهادي مردمي و متنوع


آيين نامه انضباطي شوراياران

به منظور انسجام و انضباط در فعاليت شوراياريها و پيشگيري از تخلفات احتمالي


آئين‌نامه تشكيل كميته‌هاي تخصصي شوراياري

شوراياريها براي انجام مطلوب‌تروظايف وايفاي نقش مؤثرترنيازمندانسجام،هماهنگي و همفكري هستند


  
شهرداری تهران