|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

اهداف و ماموريت ها

هدف کلی از تشكيل شوراياري‌ها شكل‌گيري شبكه گسترده‌اي از روابط اجتماعي و فرهنگي، ايجاد همدلي و اعتماد، ايجاد حس تعلق شهروندي، ايجاد فضاي مشاركت فعال و درگيرانه و در نهايت تشكيل و افزايش سرمايه اجتماعي است.
از دیگر اهداف تشکیل شورایاری‌ها می‌توان به بهره گیری از تجربه و تخصص شهروندان هر محله در اداره امور شهر و همان محله و برقراری ارتباط بین مردم و مسئولین و در نهایت واگذاری اداره امور محلات به خود مردم اشاره کرد. شوراها یك نهاد مردمی هستند كه عملاً نقش نظارتی در محلات و مناطق را دارند و انگیزه تشكیل آنها بستر سازی مشاركت مردم در اداره امور شهر و پل ارتباطی شهرداری با مردم هستند.
هدف از تشکیل شورایاری‌ها در ماده ١ اساسنامه انجمن  شورایاری‌ها اینگونه مقرر گشته است: «در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و تقويت مشاركت هر چه بيشتر شهروندان تهراني در ساماندهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان انجمن‌هاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود».
تثبیت پایه های اصل مهم مردم سالاری، اجرایی کردن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی، اجرای کامل اصول هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی، جلوگیری از ایجاد فاصله بین حکومت و مردم و تقویت ثبات در کشور و حرکت سریع‌تر به سوی رشد و توسعه از دیگر اهداف مهم  تشکیل شورایاری‌هاست.
شورایاری‌ها یك نهاد مردمی هستند كه عملاً نقش نظارتی در محلات و مناطق را دارند و انگیزه تشكیل آنها بستر سازی مشاركت مردم در اداره امور شهر و پل ارتباطی مردم  با شوراها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی هستند.

  
شهرداری تهران